Připravenost trhu práce v Libereckém kraji na realitu Průmyslu 4.0

dc.contributorFárek Jiří, prof. Ing. CSc. : 66934
dc.contributor.advisorKraft Jiří, prof. Ing. CSc. : 54890
dc.contributor.authorVavřich, Libor
dc.contributor.otherPetrů Michal, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 58877
dc.date.accessioned2019-06-25T17:24:38Z
dc.date.available2019-06-25T17:24:38Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-01-14
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2019-1-14
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce si klade za cíl zjistit stav připravenosti trhu práce v Libereckém kraji na nástup Průmyslu 4.0 a doporučit opatření vedoucí k její optimalizaci. Problematika je nejprve zkoumána z historického hlediska, které poskytuje informace, z čeho Průmysl 4.0 vychází. Dále je pozornost zaměřena na samotný Průmysl 4.0 jako nově se formující světový fenomén. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní znaky Průmyslu 4.0, jeho potenciální dopady na společnost z pohledu celosvětového i národního v rámci České republiky. Na Průmysl 4.0 je třeba nahlížet jako na změnu, jež má zasáhnout společnost jako celek, nikoli pouze průmyslový sektor. Praktická část diplomové práce se věnuje Průmyslu 4.0 v Libereckém kraji. Předně je analyzován Liberecký kraj v souvislosti s jeho potenciálem zavádět prvky Průmyslu 4.0 do praxe. Stěžejní pro praktickou část jsou tři dotazníková šetření zaměřená na firmy, střední školy a vybrané subjekty veřejné správy v Libereckém kraji. Na základě zpracování výsledků dotazníkových šetření a jejich následné komparace je vyhodnocena připravenost trhu práce v Libereckém kraji. V návaznosti na daný stav připravenosti je vymezen souhrn doporučení pro optimalizaci, která mohou vést ke zlepšení postavení Libereckého kraje při zavádění Průmyslu 4.0.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis aims to determine the state of readiness of the labour market in the Liberec region on the advent of Industry 4.0 and recommend measures to optimize it. The problems are examined first from a historical point of view, which provides information on what Industry 4.0 is based on. Further is attention focused on Industry 4.0 itself as a newly-emerging world phenomenon. The theoretical part of the diploma thesis defines the basic features of Industry 4.0, its potential impacts on the society from the global and national point of view within the Czech Republic. Industry 4.0 needs to be seen as a change, which affect the society as a whole, not just the industrial sector. The practical part of the diploma thesis is pursued to Industry 4.0 in the Liberec region. First of all, the Liberec Region is analysed in relation to its potential to introduce the Industry 4.0 elements into practice. Essential for the practical part are three questionnaire surveys focused on companies, secondary schools and selected subjects of the public administration in the Liberec region. Based on the processing of the results of the questionnaire surveys and their subsequent comparison, the labour market readiness in the Liberec Region is evaluated. In connection with the state of readiness is defined a summary of recommendations for optimization, which can lead to an improvement of the position of the Liberec Region in the implementation of Industry 4.0.en
dc.description.mark
dc.format112 s. (160 893 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ukázkové dotazníkové šetření
dc.identifier.signatureV 201900781
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152793
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFirmacs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectLiberecký krajcs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectprůmyslová revolucecs
dc.subjectstřední školycs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectCompanyen
dc.subjectIndustrial revolutionen
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectInformation technologyen
dc.subjectLabour marketen
dc.subjectLiberec Regionen
dc.subjectPublic administrationen
dc.subjectSecondary schoolsen
dc.subject.verbisindustry 4.0en
dc.titlePřipravenost trhu práce v Libereckém kraji na realitu Průmyslu 4.0cs
dc.titleThe readiness of the labor market in the Liberec region to the reality of the Industry 4.0en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000381
local.identifier.stag37282
local.identifier.verbiskpw06581928
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo781
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:37cs
local.verbis.studijniprogramKEK Hospodářská politika a správa/Regionální studiacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace__Libor_Vavrich.pdf
Size:
3.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vavrich_Libor__VP.pdf
Size:
464.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vavrich_OP.pdf
Size:
605.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP