Public Private Partnership v České republice

Title Alternative:Public Private Partnership in Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is concerned with Public Private Partnership (PPP) in the Czech Republic. In the preliminary part there are described theoretical principals involving definition, participants, appropriate areas, advantages and potential disadvantages. Current role of PPP in the Czech Republic in context of legislative framework is described and there are characterised institutions which are in charge of this type of the partnership between public and private sector. Thesis deals with concept of pilot´s projects, causes of their failure and actual state of PPP in municipal areas. In practical part curent project (in particular preparatory phase) is analysed, there are compared two ways of providing services - public contract or PPP. Efficiency and achievement of savings are evaluated subsequently. Results of inquiry and SWOT analyse with the intention of PPP´s role in the Czech Republic are part of the diploma thesis. At the conclusion there are defined recommendations flowing from previous parts for improvement of actual situation.
Diplomová práce se zabývá problematikou Public Private Partnership (PPP) v České republice. V úvodní části jsou vysvětlena teoretická východiska zahrnující zejména obecnou definici, společné znaky, účastníky, vhodné oblasti, výhody i možné nevýhody PPP. Dále je již popisováno aktuální postavení PPP v České republice v kontextu legislativního rámce a charakterizovány instituce zastřešující toto veřejně-soukromé partnerství. Práce se rovněž věnuje konceptu pilotních projektů, příčinám jejich neúspěchů i současnému stavu PPP na municipální úrovni. V praktické části je analyzován probíhající projekt se zaměřením na jeho přípravnou fázi včetně porovnání zajištění služby veřejnou zakázkou nebo formou PPP. Na to navazuje hodnocení efektivnosti a dosažení úspor. Součástí práce je provedená anketa a SWOT analýza zaměřené na postavení PPP v České republice. Na závěr jsou definována doporučení vedoucí ke zlepšení aktuální situace vycházející z předchozích částí.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 91 s. (128 285 znaků)
Subject(s)
financing, ppp projects, private sector, public contract, public private partnership, public sector, risk, value for money, water service, financování, hodnota za peníze, partnerství veřejného a soukromého sektoru, ppp projekty, riziko, soukromý sektor, veřejný sektor, veřejná zakázka, vodohospodářství
Citation
ISSN
ISBN