Slovní hodnocení na základní škole

Title Alternative:Verbal evaluate at basic school
Abstract
Práce se zabývá problematikou psaní slovního hodnocení na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodologickou a empirickou. V teoretické části se věnuje pojmu, formám a typům školního hodnocení. Dále se v této části zaměřuje na specifika slovního hodnocení a jeho porovnání s běžnou klasifikací. Metodologická část práce se zabývá popisem výzkumné strategie, postupem při realizaci výzkumu. Empirická část obsahuje rozbor výsledků dotazníkového šetření.
Description
118 s., 7 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
verbal evaluation, elementary schools, slovní hodnocení, základní školy
Citation
ISSN
ISBN