Rozvoj tvořivosti v předškolním věku

Abstract
Bakalářská práce má přinést ucelující pohled na realizaci dílen v mateřské škole. Teoretickáčást se zabývá tvořivostí, tvořivým procesem, úrovněmi tvořivosti a jejími kompetencemi.Pojednává o charakteristice dítěte předškolního věku. Dále o artefiletice, výtvarné výchově adramatické výchově, které jsou využívány v mateřské škole. Praktická část představuje přípravu arealizaci dílen v mateřské škole. Dílny jsou zaměřené na rozvoj tvořivosti dětí, přičemž výtvarnávýchova bude hrát významnou roli. Následuje rozpis jednotlivých dílen zakončený reflexí.
The subject of the bachelor thesis is about realization of workshops in the kindergarten. Thetheory deals with creativity and creative process. It deals with characteristic pre - school children.It´s about art lessons, the dramatic education in the kindergarten. The practical part is about thepreparation and the realization of workshops in the kindergarten. The workshops concentrate on thedevelopment and the creativity of children. The art lessons are very important in this process. In theend there are descriptions of workshops.
Description
Subject(s)
rozvoj, tvořivost, výtvarná výchova, předškolní věk, odpolední dílny, development, creativity, art lesson, pre school children, afternoon work shop
Citation
ISSN
ISBN