Rostoucí význam nových trhů pro automobilový průmysl na příkladě Čínské lidové republiky

Title Alternative:Increasing importance of new markets for the automotive industry on an example of the People´s Republic of China
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Automotive industry represents one of the branches of national economies of most countries of the world. In recent years, it´s development and importance has been rising, especialy at developing markets such as China, India, Russia and Brasil. Automobile industry, like the rest of the world, was hit by the global financial crisis last year which has brought both risks and challenges. For Chinese automotive industry which, as one of few, has kept its growth over this year, current financial crisis could mean a shift to the leading position among the world´s car producers. Growing competition and customers´ requirements act as an impulse to increase quality and comfort of vehicles produced by both Chinese and foreign car factories. Nearly all car manufacturers are represented on the Chinese market nowadays. Skoda Auto, in cooperation with its home company Volkswagen and Chinese car manufacturer Shanghai Automotive Industry Company, alo started a local production in China two years ago. Number of cars produced and their popularity keep rising each year. Not only Skoda Auto but also many other car producers are trying to strenghten their position at this key market.
Automobilový průmysl představuje jedno z klíčových odvětví národních hospodářství většiny zemí světa. Jeho vývoj a význam v posledních letech vzrůstá především na rozvojových trzích jako je Čína, Indie, Rusko či Brazílie. Automobilový průmysl potažmo celý svět byl v loňském roce zasažen globální ekonomickou krizí, která s sebou přinesla nejen řadu rizik, ale i výzev. Především pro čínský automobilový průmysl, který si jako jeden z mála uchoval růst i v letošním roce, by mohla současná finanční krize znamenat posun na první pozici mezi světovými producenty automobilů. Sílící konkurence a rostoucí požadavky zákazníků působí jako stimul nejen na zahraniční výrobce, ale i na čínské automobilky ve zvyšování kvality a komfortu nabízených vozů. Téměř všichni výrobci automobilů mají dnes své zastoupení na čínském trhu. I Škoda Auto zde ve spolupráci se svou mateřskou společností Volkswagen a čínskou automobilkou Shanghai Automotive Industry Company zahájila před dvěma lety lokální výrobu. Počet vyrobených vozů i jejich obliba u čínských zákazníků každým rokem narůstá. Nejen Škoda Auto, ale i mnoho dalších výrobců automobilů usilují o posílení pozice na tomto klíčovém trhu.
Description
katedra: KPE; rozsah: 151 s., 3 s. obr.
Subject(s)
cars, automotive industry, china, chinese people´s republic, global financial crisis, globalisation, joint venture, quality, oem, skoda auto a.s, volkswagen ag, development, wto, customer, automobily, automobilový průmysl, čína, čínská lidová republika, celosvětová finanční krize, globalizace, joint venture, kvalita, oem, prodej, škoda auto a. s, trh, volkswagen ag, vývoj, wto, zákazník
Citation
ISSN
ISBN