Vliv motivace na psanou formu vypravování žáků na 1.stupni ZŠ

Title Alternative:Effects of motivating students to write in oral narration form
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem motivace na psanou formu vypravování žáků na 1. stupni základní školy. Cílem bylo zjistit, zda má motivace vliv na výkon žáků, především pak vliv na jejich písemný projev. První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků vztahujících se k danému tématu, a to za pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů. Výzkumná část, jako klíčová pro dosažení cíle, jej naplnila pomocí dvou metod výzkumu, konkrétně obsahové analýzy pedagogických dokumentů a dotazníku. Všechny výzkumné otázky byly zodpovězeny prostřednictvím obsahové analýzy pedagogických dokumentů a byly dále doplněny odpověďmi získanými z dotazníků. Přínosem předložené práce je zjištění, že motivace pozitivně ovlivňuje písemný projev žáků a je nezbytným prostředkem ke správnému fungování celého vyučovacího procesu.
Description
92 s., 14 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
motivation (psychology), written language, motivace, psaný projev
Citation
ISSN
ISBN