Představy dospívajících o partnerských vztazích, lásce, sexualitě a manželství

Title Alternative:Adolescents' ideas about partner relationships, love, sexuality and marriage
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with adolescents? perceptions of partnership, love and sexuality. A large part is devoted to the topics of partnership formation and the question of what types of co-existence do some of high school students prefer. The goal of the following part of the thesis was to compare previous researches on perceptions of adolescents or young people in partnership with present ones and to find any connection to family environment. It is a kind of probe into current ideas of adolescents about types of coexistence, their opinions on marriage, the first experience with sexual intercourse and how they imagine their lives in their thirties.
Tato bakalářská práce se zabývá představami dospívajících o partnerství, lásce a sexualitě. Velká část je věnována tématu utváření partnerských vztahů a otázce, jaké typy soužití někteří středoškoláci preferují. V další části práce bylo cílem porovnat dřívější výzkumy o představách adolescentů nebo mladých lidí na partnerské vztahy s těmi nynějšími. Nalézt případné spojení mezi jejich představami a rodinným prostředím. Jedná se o jakousi sondu do současných představ dospívajících na typy soužití, názory na manželství, první zkušenosti s pohlavním stykem a jak si představují svůj život, až jim bude 30 let.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 70
Subject(s)
sexuality, adolescence, love, relationships, marriage, sexualita, dospívání, adolescence, láska, partnerské vztahy, manželství
Citation
ISSN
ISBN