Extrakce 3D grafického modelu z 2D dat

Title Alternative:Extraction of 3D graphics model from 2D data
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem této práce je vytvořit software schopný vytvořit s asistencí uživatele grafický 3D model předmětu zachyceného na fotkách. Po uživateli je vyžadováno, aby na fotkách vyznačil hraniční body modelu a následně je propojil mezi fotkami. První část práce je úvodem do problematiky modelování z fotek, další část se zabývá implementací programu schopného rekonstrukce modelu předmětu z fotek v programovacím jazyku Delphi. Nakonec je provedeno porovnání užitých metod výpočtu z hlediska přesnosti modelu a také časové náročnosti.
Subject of this work is to create software capable of creating a 3D model of a photographed item with user assistance. User´s part is to select model border points and link them between photos. First part of work is an introduction in photo modeling problematic, next part is focused on implementation of a program capable of model reconstruction from photos in Delphi programming language. Last part is about comparison of used computation techniques focused on model correctness and time needed for calculation.
Description
katedra: NTI; rozsah: 44
Subject(s)
model, grafika, fotky, extrakce, model, graphics, photos, extraction
Citation
ISSN
ISBN