Optimalizace sorpčních a desorpčních procesů v barvení

Title Alternative:Optimalization of sorption and desorption processes in dyeing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work is meterage at the studies optimalization of sorption and desorption processes in dyeing. The experiments consisted from dyed cotton samples principle of contraflow simulating at equipment consisting of system roller dippeding in boat with dye bath and at laboratory thermostat. Toward experiments was used only substantiveness tensinging dyes. For purpose finding of optimal conditions dyeding in light of sorption and desorption was dyed at various temperatures, concentrations of pigments and fastness transfer of samples through dye bath. For comparison effectiveness of contraflow dyeding was colored series of samples also standard process in rustles laboratory beaks. Especially was evaluate achieving colored of samples.
Táto diplomová práce je zaměřená na studium optimalizace sorpčních a desorpčních procesů v barvení. Experimenty pozůstávali z barvení bavlněných vzorek principem protiproudu simulovaném na zařízení pozůstávajícím se soustavy válečků ponořených ve vaničkách s barvící lázní a na laboratorním termostatů. K experimentům se používali jenom substantivně táhnoucí barvivá. Za účelem nalezení optimálních podmínek barvení z hlediska sorpce a desorpce se barvilo při různých teplotách, koncentrácích barviva a rychlostech přechodu vzorek přes barvící lázeň. Pře porovnaní efektivnosti protiproudového barvení byla zabarvená aj série vzorek standardním způsobem v laboratorních nerezových kádinkách. Hodnotilo se hlavně dosáhnuté zabarvení vzorek.
Description
katedra: KTC; přílohy: CD ROM, příloha - vzorník; rozsah: 83 s.
Subject(s)
contraflow, sorption, desorption, substantiveness, deepness of coloration, cotton, remission, protiproud, sorpce, desorpce, substantívnost, sytost zabarvení, remise
Citation
ISSN
ISBN