Požadovaná pevnost spoje u výroby padáků pro paragliding a jiné možnosti k vytvoření spoje materiálu

Title Alternative:DESIRED SEAM STRENGTH AT PRODUCTION OF PARACHUTES FOR PARAGLIDING AND OTHER SUGGESTIONS FOR CREATION OF MATERIAL SEAM
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this diploma thesis is the desired seam strength at production of parachutes for paragliding. In the introduction there is a search concerning paragliding, which is history of paragliding, general description of parachutes{\crq} components, and their testing. Further the thesis is directed at emergency parachutes, their basic categorisation and general characteristic. Chapters concerning testing follow. The practical part describes materials used for production of paragliders, analyzes production of emergency parachutes and deals with testing of the material and seam strength when used different kinds of threads. The final part of the thesis evaluates the results of testing from the point of the desired seam strength.
Tématem této diplomové práce je požadovaná pevnost spoje u výroby padáků pro paragliding. V úvodu této práce dochází k rešerši zaměřené na paragliding, a to od historie paraglidingu, přes obecné seznámení s jednotlivými součástmi padáku až k testování. Poté následuje zaměření na záložní padáky, jejich základní rozdělení a obecná charakteristika. Testování jsou další kapitoly, které následují. Praktické část diplomové práce charakterizuje materiály používané pro výrobu kluzáků, analyzuje výrobu záložních padáků a následně se zabývá měřením pevností materiálů a švů v kombinaci s různými druhy nití. Závěrečná část diplomové práce vyhodnocuje výsledky z hlediska požadované pevnosti spojů.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 64 s., 5 s. příloh
Subject(s)
paragliding, emergency parachute, seam strength, strength of material, paragliding, záložní padák, pevnost spoje, pevnost materiálu
Citation
ISSN
ISBN