Šikana na základní škole

Title Alternative:Bullying at Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou šikany na vybrané základní škole a vycházela ze současné situace v dané oblasti. Jejím cílem bylo zjistit jak často a s jakými formami šikany se setkávají žáci 2. stupně na vybrané základní škole v Liberci. Práci tvořily dvě základní oblasti. Teoretická část byla zaměřena na zpracování a prezentování odborné literatury od předních autorů zabývajících se touto problematikou a vymezení základních pojmů jako šikana, formy šikany, aktéři šikany a prevence šikany. Praktická část zjišťovala za pomoci dotazníků rozdaných mezi 98 žáků vybrané základní školy, s jakými formami šikany se setkávají, jak často, kdo jsou jejími agresory a zda je prevence dané školy dostatečná. Výsledky šetření prokázaly, že na vybrané základní škole dochází k šikaně, jejíž nejčastější formou jsou psychické útoky v podobě nadávek a ponižování, ke kterým dochází poměrně často. Na základě tohoto zjištění autorka navrhla opatření v oblasti prevence zaměřené na efektivitu školních preventivních programů i mimoškolních aktivit.
Description
61 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
bullying, elementary schools, šikana, základní školy
Citation
ISSN
ISBN