Textilní světelné objekty

Title Alternative:Textile lighting objects
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Obsahem této Bakalářské práce s názvem Textilní světelné objekty je ucelený koncept tří textilních svítidel. Inspiračním zrdojem této práce se staly organické prvky, jež jsou součástí přírody. Ideu celého koceptu dokresluje symbolika bílé barvy. Tkaniny, které tvoří těla svítidel, jsou vytvarovány pomocí kostrukce z pletiva, a dále tuženy několika nánosy bramborového škrobu. Jako světelný zdroj jsou použity LED diody pro své příznivé technické parametry. Přestože jsou do sebe svítidla komponována, je možné umístit do prostoru každé z nich samostatně. Vzhledem k individualitě interiérů je tato variabilita přínosnou vlastností.
The content of this Bachelor's paper, which is entitled Textile lighting objects, is a comprehensive concept of the three textile luminaries. The source of the this work's inspiration were organic elements that are part of nature. The idea of the whole concept is sketched in by the symbolism of white colour. The fabrics, which form the body of the luminaries, are constructed from wire nets, and further hardened by several layers of potato starch. As a light source LEDs are used for their favorable technical parameters. Although the luminaries are part of one composition, they can be placed separately. Due to the individuality of interiors is this variability of great benefit.
Description
katedra: KDE; rozsah: 46 s.
Subject(s)
světlo, svítidla, osvětlení, textil, zdroj, light, lighting, textile, source
Citation
ISSN
ISBN