Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled

dc.contributor
dc.contributor.advisorBrabec Zdeněk, Ing. Ph.D. : 58452
dc.contributor.authorStrnadová, Veronika
dc.date.accessioned2021-08-10T06:40:04Z
dc.date.available2021-08-10T06:40:04Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou pomocí odborné literatury popsány zákonitosti týkající se dlouhodobého majetku a způsobu jeho odpisování, které jsou v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmů. Praktická část se zabývá analýzou účetních a daňových odpisů majetku vybraného podniku. Tyto analýzy jsou prováděny pomocí výpočtů různých druhů odpisů a jejich následném celkovém srovnání. Dále je analyzováno, jak různé způsoby odpisů ovlivňují základ daně a kolik se dá na dani vhodným způsobem odpisování ušetřit.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the evaluation of fixed assets from an accounting and tax perspective. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part, which is based on the literature review, describes the term fixed assets and the methods of depreciation, which are applied in accordance with the Accounting Act and the Income Tax Act. The practical part deals with the analysis of accounting and tax depreciation of assets in a selected company. These analyses are performed by calculating different types of depreciation and their subsequent overall comparison. In addition to that, it is analysed, how the different depreciation methods affect the tax base and it is also shown how much tax can be saved by using the appropriate depreciation method.en
dc.description.mark
dc.format53 s
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele
dc.identifier.signatureV 202102839
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160313
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemKIESO, Donald E., Jerry J. WEYGANDT a Terry D. WARFIELD. 2018. Intermediate accounting. IFRS edition.~Third edition. Hoboken: Wiley. ISBN 978-1-119-37293-6. itemKOUT, Petr a Tomáš LÍBAL. 2017. Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: VOX. ISBN 978-80-87480-55-7. itemPRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK. 2019. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. 18. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7554-219-9. itemSKÁLOVÁ, Jana.~2020. Podvojné účetnictví 2020. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-1034-6. itemŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. 2016. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0048-4. itemPROQUEST.2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor,MI,USA:Pro Quest. [cit.2020-09-30]. Dostupné z:http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant:~Hynek Strnadpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDaňové odpisycs
dc.subjectdlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectúčetní odpisycs
dc.subjectAccountingen
dc.subjectaccounting depreciationen
dc.subjecttangible fixed assetsen
dc.subjecttax depreciationen
dc.titleHodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohledcs
dc.titleThe Evaluation of Selected Items of the Balance Sheet - the Accounting and Tax Perspectiveen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000128
local.identifier.stag41585
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis8fb9938b-b8de-40be-99ea-c6fb76f4cb88
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2839
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_praceStrnadova_Veronika.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP2021.pdf
Size:
555.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP