Analýza nástrojů pro efektivní vývoj webových aplikací

Title Alternative:Analysis of tools for essential progress of web applications
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this work, I would like to describe the various levels of use PHP programming language as a tool for creating web applications and websites. Largely based on the experiences collected in my action on long-term management of professional practice in internet company MITON CZ ltd.. The work consists of five parts. The first part contains the basic description of web applications and focuses on the PHP programming language itself, its history, object-oriented programming methodology and compare versions of PHP 4 to PHP 5. The second part describes the purpose and structure of the software architecture framework, framework implemented in the PHP programming language, examples of PHP frameworks and MVC design pattern, which is mostly PHP frameworks built. In the third part is dismantled concrete PHP framework, Zend Framework. This part is described its structure and implementation of MVC design pattern. In the last part is a basic description of CMS tool and, concrete example of internal content management system Dalén the project of Miton company, which is based on Zend Framework and public open source CMS Joomla! In conclusion I would like to evaluate the level of individual instruments and their use in developing of web applications.
V této práci bych rád popsal různé stupně využití programovacího jazyka PHP jako nástroje pro tvorbu webových aplikací a internetových stránek. Převážně vycházím ze zkušeností nasbíraných při mém působení na dlouhodobě řízené odborné praxi v internetové společnosti MITON CZ s.r.o. . Práce se skládá z čtyř částí. První část obsahuje základní popis webové aplikace a zaměřuje se na samotný programovací jazyk PHP, jeho historii, metodiku objektově orientovaného programování a porovnání verze PHP 4 s PHP 5. Druhá část popisuje účel a architekturu softwarové struktury framework, framework implementovaný na programovací jazyk PHP, příklady PHP frameworků a návrhový vzor MVC, na kterém je většina PHP frameworků postavena. Ve třetí části je rozebrán konkrétní PHP framework, ZEND Framework. Je zde popsána jeho struktura a implementace návrhového vzoru MVC. V poslední části je základní popis nástroje CMS, konkrétní příklad interního redakčního systému Dalén firmy Miton, který je na ZEND Frameworku založen a veřejného open source CMS Joomla!. V závěru bych rád zhodnotil jednotlivé úrovně nástrojů a jejich využití při vývoji webových aplikací.
Description
katedra: KIN; rozsah: 51
Subject(s)
internet, web application, php, pear, object, framework, mvc, zend, cms, dalén, joomla!, internet, webová aplikace, php, pear, objekt, framework, mvc, zend, cms, dalén, joomla!
Citation
ISSN
ISBN