Přísloví a rčení ze světa zvířat ve španělštině, češtině a angličtině

Title Alternative:Proverbs and sayings in the world of animals in Spanish, Czech and English
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis compares proverbs and idioms in three languages ? Spanish, English and Czech. The theoretical part concerns with comparing languages from the point of view of their types, further with actual phraseology. This is followed by a topic of phraseological unit, the issues of its definition and description of its types. In the actual practical part there are Spanish sayings and proverbs with their English and Czech equivalents. More deeply the origin of these idioms is examined, that is each individually. The practical part is rounded off by a table with all idioms covered in the thesis which can serve to a reader as a vocabulary.
Bakalářská práce porovnává přísloví a idiomy ve třech jazycích ? španělštině, angličtině a češtině. Teoretická část se zabývá porovnáním jazyků z hlediska jejich typu, dále vlastní frazeologií. Toto je následováno tématem frazeologické jednotky, problematikou její definice a popisem typů této jednotky. Ve vlastní praktické části se nachází španělské idiomy a přísloví s jejich anglickými a českými ekvivalenty. Hlouběji je pak rozebírán původ těchto idiomů, a to každého zvlášť. V závěru praktické části se nachází tabulka se všemi rčeními zmíněnými v práci, která může čtenářovi sloužit jako slovníček.
Description
katedra: KRO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s. (94 022 znaků)
Subject(s)
phraseology, idiom, saying, proverb, frazeologie, idiom, rčení, přísloví
Citation
ISSN
ISBN