Návrh modulu informačního systému pro řízení projektu

Title Alternative:Suggestion of module informatic system for project management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is divided into two parts ? the first part refers to the evaluation of a present condition and the second part contains a proposal for resolution of a problem. Bachelor thesis is dealing with an analysis of the information system program unit, which is designed for projects directing human resources activities. Main aim was creation of the program unit for information system suitable for the company ATTEST, s. r. o., which would make human resources activities more effective and cheaper. First proposal was created by the cooperation of the previously mentioned company and the creator of this thesis, which was implemented by ATTEST, s. r. o. with agile methodology. The IS program unit is being functional since February 2010 and at present is successfully used in the company ATTEST, s. r. o. Bachelor thesis not only covers the first version of the program unit but also further extends the program unit; in addition some parts are adjusted.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části ? na část zhodnocení současného stavu a část obsahující návrh řešení problému. Zabývá se analýzou modulu informačního systému, určeného pro projektové řízení personální činnosti. Cílem bylo vytvořit modul IS pro firmu ATTEST, s. r. o., který personální práci zefektivní a zlevní. Nejprve byl za spolupráce firmy a autora bakalářské práce vytvořen první návrh, který společnost ATTEST, s. r. o. již realizovala agilní metodikou a ve své  praktické činnosti jej využívá od února 2010. Bakalářská práce původní verzi modulu rozšiřuje a některé jeho části upravuje.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s., 6. s. obr. příloh
Subject(s)
agile methodology, analysis of requierements, use-case diagram, class diagram, information system, modelling, program unit, proposal, personal activity, employment contract, project, rigorous methodology, user, worksheet, billing of official journey, agilní metodika, analýza požadavků, diagram případu užití, diagram tříd, informační systém, modelování, modul, návrh, personalistika, pracovní smlouva, projekt, rigorózní metodika, scénář případu užití, uživatel, výkaz práce, vyúčtování pracovní cesty
Citation
ISSN
ISBN