Program student brand manager firmy Red Bull s.r.o. pro studenty vysokých škol

Title Alternative:Program student brand manager Red Bull l.t.d. for undergraduates
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this diploma thesis, worked on in co-operation with the company Red Bull CR, s.r.o., was to describe program Student brand manager company Red Bull, which was set up to get new consumers in academical atmosphere. The opening part of the diploma thesis describes the characteristics of the company Red Bull and outlines their marketing activities. In the following part the Student Brand Manager program and its activities are introduced. There is also interpret the results of relatively detailed investigations into the market in the year 2003 and 2006 with the aim of finding the most exact information about this segment of customers and find out fruitfulness this program. The final part describes the strategic possibilties of further development.
Předmětem této diplomové práce zpracovávané ve společnosti Red Bull ČR, s.r.o. bylo charakterizovat program Student brand manager společnosti Red Bull ČR, s.r.o., který vznikl za účelem získávání nových zákazníků mezi studenty vysokých škol. Úvodní část diplomové práce tvoří charakteristika společnosti Red Bull a nástin jejich marketingových aktivit. Dále je představen program Student brand manager a jeho činnost. Následně jsou interpretovány výsledky marketingových výzkumů, které proběhly v roce 2003 a 2006 s cílem zjistit co možná nejpřesnější informace o tomto segmentu zákazníků, a které nám umožnily vyhodnotit účinnost daného programu. V závěrečné části jsou uvedeny strategické možnosti dalšího rozvoje značky.
Description
katedra: KMG; přílohy: Příloha č.1 Dotazník (rozsah 5 stran); rozsah: 75
Subject(s)
marketing research, sampling, marketing communication, distribution, strategy of comminication, analyse of information, sponsoring, share of market, promotion, data analyse, goal of research, team work, marketingový výzkum, vzorkování, marketingová komunikace, distribuce, komunikační strategie, analýza informací, sponzoring, podíl na trhu, propagace, analýza dat, cíl výzkumu, týmová práce
Citation
ISSN
ISBN