Využití finančních derivátů v podnikatelské sféře

Abstract
Předmětem diplomové práce je analýza finančních derivátů pro zajištění měnovéhoa úrokového rizika ve zvoleném podniku. V úvodu práce je uvedena charakteristikaa historický vývoj těchto instrumentů. Následuje rozbor jednotlivých typů finančních derivátů a právní úprava jejich účetního zachycení. V praktické části jsou uvedeny základní informace o podniku a rizika, kterým je podnik vystaven. Další část práce je věnována aplikacím jednotlivých druhů finančních derivátů za účelem zajištění proti měnovému a úrokovému riziku. V poslední části jsou porovnány výsledky a na jejich základě bylo vytvořeno doporučení pro podnik.
The subject of Master thesis is the analysis of financial derivatives for hedging currency risk and interest rate risk in specific company. The first part of paper deals with general description and historical development of derivatives. The following part is an analysis of various types of financial derivatives and the legal regulation of accounting. In practical part there is basic information about the company and current risks which it is exposed. Another part of the thesis is devoted to applications of various types of financial derivatives, for hedging against the currency and interest rate risk. In the last part results have been compared and that basis recommendations have been made.
Description
Subject(s)
finanční deriváty, měnové riziko, úrokové riziko, zajištění, swap, opce, forward, futures, financial derivatives, currency risk, interest rate risk, hedging, swap, option, forward, futures
Citation
ISSN
ISBN