The physiological properties of mattresses made of Foam and Latex material

Title Alternative:The physiological properties of mattresses made of Foam and Latex material
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This master thesis studies the characteristic differences of structure group in mattresses and physiological of mattress materials, therefore we can define mattress structure in three groups; they are 1. with core mattress, 2. Fluid core mattress, and 3. without core mattress or futon mattress. This part can be summarizing by comparing the advantages and disadvantages in mattress groups in today. On the other hand thesis shows a sample of mattress materials; that use today, HR3836,T2140, TC50M, and Latex materials( Matrace Gumotex a.s, Czech Republics). In the testing method reference of ISO 11092 Textile Physiological effects- Measurement of Thermal Resistance and Water- vapour Resistance under steady-state conditions( sweating guarded- hotplate test) The physical properties of textile materials (Foam materials)which contribute to physiological comfort involve a complex combination of heat and mass transfer.
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou rozdílů ve struktuře skupiny, matrace a fyziologické na matraci materiál, proto si můžeme definovat matrace struktury do tří skupin, které jsou 1. Jádro s matrací, 2. Tekutiny jádro matrace, a 3. bez jádra matrace nebo japonská rohož na spaní matrace. Tato část je shrnující porovnáním výhod a nevýhod v matraci skupin v současnosti. Na druhé straně práce ukazuje vzorek matrace materiálů, které dnes používají, HR3836, T2140, TC50M a Latex materiálů (Matrace Gumotex as, Česká republika). V testovací metoda referenční ISO 11092 Textilní Fyziologické účinky-měření tepelného odporu a voda-pára-odboj za ustáleného stavu (pocení hlídané-plotýnka test) fyzikální vlastnosti textilních materiálů (pěnové materiály), které přispívají k fyziologickým komfortem zahrnovat Složitá směs přenosu tepla a hmoty.
Description
katedra: KOD; přílohy: Index, CD,; rozsah: 77
Subject(s)
1.physiological properties of clothes, 2. physiological properties of liene and bed linen, 3.experiment tests of thermal conductivity and water wapour resistance of foam and latex material, 4.conclusion and result of experiment, 1.physiological vlastnosti oblečení, 2. fyziologické vlastnosti liene a ložní prádlo, 3.experiment testy tepelnou vodivost a voda wapour odolnost pěna a latex materiál, 4.conclusion a výsledek testu
Citation
ISSN
ISBN