Využití softwarově definovaného úložiště pro nasazení technologií pro převod řeči na text

dc.contributorVraný Jiří, Mgr. Ph.D. : 54918
dc.contributor.advisorSmola Ondřej, Ing. : 64735
dc.contributor.authorMotejlek, Martin
dc.date.accessioned2023-03-16T04:52:48Z
dc.date.available2023-03-16T04:52:48Z
dc.date.committed2023-5-22
dc.date.defense2023-02-01
dc.date.submitted2021-10-12
dc.date.updated2023-2-1
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím spolehlivého distribuovaného úložiště Ceph v rámci platformy pro přepis řeči na text vyvíjené na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.V rámci práce je popsáno úložiště Ceph a vybrané komponenty, které s ním v systému souvisí: zejména systém Kubernetes pro automatizaci správy distribuovaného systému a nástroje Prometheus a Grafana Loki, které sbírají diagnostická data a Ceph využívají k jejich ukládání.Dále byla v rámci práce vyvinuta aplikace, která ze systému stáhne diagnostická data o průběhu zadaného uživatelského požadavku na přepis a vytvoří z nich výstup vhodný pro analýzu člověkem. Byla navržena vhodná interpretace dostupných údajů o požadavku za účelem stanovení stahovaného časového období. Pro komunikaci s rozhraními nástrojů Prometheus a Loki byly implementovány vlastní klientské knihovny. Dále byly navrženy dotazy pro získání požadovaných dat ve vhodně podobě. Pomocí dávkového dotazování bylo vyřešeno stažení neomezeného množství logu. Výsledná aplikace je ovládána z rozhraní v příkazové řádce a její výstup má formu archivu, který obsahuje mimo jiné HTML dokument s interaktivními grafy metrik. Běh aplikace byl formou smoke testu úspěšně ověřen vůči nasazení systému na testovacím clusteru.Na závěr práce byla nasazena privátní instance systému pomocí připraveného, ale ne zcela odladěného automatizovaného řešení využívajícího nástroj Ansible. V této části je popsáno řešení vybraných problémů, které při jeho použití nastaly.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the use of a reliable distributed storage called Ceph as part of the speech-to-text platform developed at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies, TUL.The text describes the Ceph storage and selected related components: Kubernetes for the automation of distributed system administration, and Prometheus and Grafana Loki, which collect diagnostic data and save it into Ceph.As part of the thesis, an application was developed which downloads data describing the course of a user speech-to-text request and outputs it in a form appropriate for analysis by a human. An appropriate interpretation of available information about the request was designed in order to establish the time interval for download. In order to communicate with the interfaces of Prometheus and Loki, custom client libraries were implemented. Queries were designed in order to obtain required data in an appropriate form. The problem of acquiring an unlimited amount of log was solved by batched querying. The resulting application has a command line interface and outputs data in the form of an archive, which contains an HTML document with interactive graphs of metrics, among other things. The application was successfully tested using a smoke test against an instance of the system on a testing cluster.Finally, a private instance of the system was deployed using an automated but not fully debugged solution that used Ansible. This part of the thesis describes selected problems which arose during the deployment and their solutions.en
dc.description.mark1
dc.format67 s.
dc.format.extentžádné
dc.identifier.signatureV 202304745
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/167195
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonrenewcommandlabelenumi[theenumi] beginarab item Lukša, Marko.~Kubernetes in Action.~Manning, 2017. ISBN 9781617293726. item FISK, Nick.~Mastering Ceph: Infrastructure storage solutions with the latest Ceph release. 2nd ed. Packt Publishing, 2019. ISBN 1789610702. endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectcloudcs
dc.subjectKubernetescs
dc.subjectdistribuované úložiště Cephcs
dc.subjectdotazování Prometheuscs
dc.subjectdotazování Grafana Lokics
dc.subjectclouden
dc.subjectKubernetesen
dc.subjectdistributed storage Cephen
dc.subjectquerying Prometheusen
dc.subjectquerying Grafana Lokien
dc.titleVyužití softwarově definovaného úložiště pro nasazení technologií pro převod řeči na textcs
dc.titleUse of software-defined storage for the deployment of speech-to-text technologiesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineIS
local.degree.programmeInformační technologie
local.degree.programmeabbreviationB0613A140005
local.department.abbreviationITE
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM19000028
local.identifier.stag43175
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisfa825353-7895-4d2e-a672-838678cf5945
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4745
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
motejlek_bp.pdf
Size:
944.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Martin_Motejlek_vedouci.pdf
Size:
285.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Martin_Motejlek_oponent.pdf
Size:
463.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP