Biocidní test pro textilní substráty

Title Alternative:BIOCIDAL TEST FOR TEXTIL SUBSTRATE
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je výzkum biocidních vlastností komerčních antimikrobiálních prostředků v roztocích na bázi modelových organismů. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti mikroorganismů, především na bakterie a modelové organismy. Podrobně jsou teoreticky zkoumány principy fermentace, vliv nanočástic stříbra a biocidních látek na modelové organismy a s tím související následné antibakteriální úpravy textilií. Experimentální část bezprostředně navazuje na teoretický výzkum. Modelové organismy v roztoku, či na nanesených textiliích se testují a vyhodnocují podle antibakteriálního a biocidního působení. Rovněž jsou tyto roztoky porovnávány s koloidním roztokem stříbra.
The objective of this thesis is study of biocidal characteristic antimicrobial agent in solutions by model organisms. The main point of theoretic part are characteristics microorganism like bacterium and model organisms. The Principles of fermentation and also an influence of silver nanoparticles and biocidal material on model organisms are examine in detail and with it relate to antibacterial treatment of textiles. The Experimental part is follow up to theoretic study.The model organisms in solution or applied on textiles are test and evaluation by antibacterial and biocidal action. These solutions are comparison with colloidal of silver solution.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 100 s., 11 s. příloh
Subject(s)
biotechnologie, biocidní látky, bakterie, modelový organismus, fermentace, antimikrobiální úpravy, antibakteriální stříbro, nanotechnologie, koloidní stříbro, biotechnology, biocidal materiáls, bacterium, model organism, fermentation, antibacterial treatment, antibacterial silver, nanotechnology, colloidal silver
Citation
ISSN
ISBN