Krytí pracovních úrazů prostřednictvím pojištění

Title Alternative:Coverage work injuries by means of the insurance
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my final thesis is "Coverage work injuries by means of the insurance". The aim of this work is to bring useful and special information about the necessity to coverage work injuries and vocational diseases by means of the insurance in a well-arranged and integrated way. My final thesis contains the rise and the role of the statutory employer insurancen of responsibility for work injuries and vocational diseases, its present form in the Czech Republic, defining the basic concepts, the survey of individual compensations paying from the title of the compensation for work injuries and vocational diseases. Relatively large part of the final thesis deals with problem about the reform the system of this statutory insurance, the criticism the new law and listing advantages and disadvantages of new law. In the suplement of final thesis is mentioned an accident rate in graphs and figures.
Pro zpracování své diplomové práce jsem zvolila téma {\clqq}Krytí pracovních úrazů prostřednictvím pojištění``. Cílem této práce je přinést užitečné a odborné informace o nutnosti krytí pracovních úrazů a nemocí z povolání prostřednictvím pojištění v přehledném a uceleném podání. Diplomová práce obsahuje vznik a úlohu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, jeho současnou podobu v České republice, vymezení základních pojmů pojištění, přehled jednotlivých náhrad vyplácených z titulu odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Poměrně velká část diplomové práce se věnuje otázce reformy pojištění, kritice nového zákona a výčtu výhod a nevýhod nového systému pojištění. V příloze k diplomové práci je také uveden vývoj pracovní úrazovosti v grafech i číslech.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 83 s., 12 s. obr.příloh
Subject(s)
work injury, vocational disease, workmen´s compensation insurance, responsibility, premium, benefit, insurance premium rate, compensation, insurance recovery, workload, insured accident, employer, insurance claim, employee, insurance company, statutory insurance, labour code, prevention, motivation, 1state budget, pracovní úraz, nemoc z povolání, pojištění pracovního úrazu, odpovědnost, pojistné, dávka, sazba pojistného, náhrada, pojistné odškodnění, pracovní úkol, pojistná událost, zaměstnavatel, pojistná škoda, zaměstnanec, pojišťovna, zákonné pojištění, zákoník práce, prevence, motivace, státní rozpočet
Citation
ISSN
ISBN