Analýza kalkulačního systému podnikatelského subjektu

Title Alternative:Analysis of a Business Costing System
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací nákladů a cenové tvorby podniku. První část práce je zaměřena na teoretické základy této problematiky, ve kterých jsou zahrnuta témata zabývající se charakteristikou a vývojem subsystémů vnitropodnikového účetnictví, pojetím členění nákladů a oceněním těchto nákladů, kalkulačními metodami a technikami a kalkulačním systémem. Na závěr teoretické části jsou prezentovány a hodnoceny základní přístupy k cenové tvorbě. Úvod praktické části je vyplněn informacemi o historickém vývoji a výrobním programu vybrané společnosti THERMEX CZ, spol. s r.o. Jádro této části práce tvoří rozbor zadané problematiky v podobě analýzy kalkulačního systému, a případné nalezení slabých míst kalkulačního systému společnosti. Závěr shrnuje teoretickou a praktickou část diplomové práce a na základě zjištěných informací uvádí několik doporučení pro vylepšení stávajícího systému kalkulací.
Description
71 s. :il., sch., gr., tab., pl.
Subject(s)
cost accounting, managerial accounting, kalkulace nákladů, manažerské účetnictví
Citation
ISSN
ISBN