Webová aplikace jako prostředek pro firemní komunikaci

Title Alternative:The web application as device for company communication
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zčásti zabývá podáním informací o možných současných komunikačních prostředcích v síti Internet a jejich využitím pro firemní aplikace. Část je věnována hodnocení programových prostředků pro tyto aplikace. Konkrétně jsou posuzovány tyto technologie: programovací jazyk Php, databázový systém MySQL, server Apache. Náplní další části je analýza jedné varianty tohoto typu softwaru jehož používání je určeno pro firmu, jenž používá prostředí internetu pro komunikaci se zákazníky, partnery a zaměstnanci.
This document is being engaged in report back informations about the likely contemporaneous communication resources in Internet network and with their usage for company applications. The main goal is to find benefits and disavantages of their usage for company applications. Be specific to review these technologies:programming language Php, database system MySQL, server Apache. Contents of next section is analysis of one option of this type of software whose usage is order to company that use the world of Internet for communication with their customers, partners and staff.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN