Proces pořízení a realizace investic se zaměřením na speciální nářadí

Title Alternative:Process of Purchase and Realization of Investments with Focus on Special Implements
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá procesem pořízení a realizace investic do speciálního nářadí ve Škoda Auto, a. s. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretická část, část o společnosti Škoda Auto, a. s. a poslední, praktická část. Tato bakalářská práce popisuje aktivity oddělení Nákupu ve Škoda Auto, a. s. Toto oddělení zajišťuje zboží a služby potřebné k výrobě automobilů. Oblast Nákupu je rozdělena do pěti úseků a každý z nich má své vlastní úkoly a funkce. ENP řídí nákupní aktivity - řízení projektů. Nákupní proces je velmi komplikovaný a je rozčleněn do mnoha etap.
The bachelor work deals with process of purchase and realization of investments to special implements in Škoda Auto, a. s. The bachelor work is divided into three main parts: theoretical part, part about Škoda Auto, a. s. and the final part is the practical part. This bachelor work describes activities of Purchase Department in ŠKODA AUTO, a. s. This department has to ensure goods and services needed for the production of cars. The Purchase Department is divided into 5 sections and each of them has its own function. ENP coordinates purchase activities. The purchasing process is very complicated and is divided into many phases.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 48
Subject(s)
oddělení nákupu, investice, investiční projekt, dlouhodobý majetek, speciální nářadí, investiční režijní náklady, investiční plán, obligo, objednací návrh, objednávka, rentabilita investic, the purchase department, investment, the plan of investments, long-term property, special investments, directorial outlays, project of investments, obligo, the suggestion of order, order, the profitability of investments
Citation
ISSN
ISBN