Dodržování pravidel bezpečnostia ochrany zdraví při praxi studentů

dc.contributorPřibíková Michaela, Mgr. : 66809
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.authorBaldina, Valeriia
dc.date.accessioned2021-07-09T08:58:19Z
dc.date.available2021-07-09T08:58:19Z
dc.date.committed2020-6-30
dc.date.defense2021-06-21
dc.date.submitted2019-9-1
dc.date.updated2021-6-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou nedodržováním osobních ochranných pracovních prostředků v průběhu odborné praxe studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Tato práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá zásadami, funkcemi, povinnostmi, kontrolou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navíc podporou a ochranou zdraví na pracovišti včetně pracovních úrazů a nemoc v průběhu praxe. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou, kdy byli pomocí testování zjišťovány znalostí o používání osobních ochranných prostředků studenty oboru Všeobecná sestra. Výstupem bakalářské práce bude článek do odborného časopisu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes problematic of non-compliance with personal protective equipment during the professional practice of students general nurse program. The first is theoretical and the second is research. The theoretical part deals with principles, functions, duties, control of safety and health at work. In addition, by promoting and protecting health in the workplace, including accidents at work and illness in the during of practice. The second part is implemented. quantitative method when they were using testing of collected knowledge about the use of personal protective equipment students to the general nurse program. The result of this bachelor thesis is an article to a specialized Journal.en
dc.description.mark
dc.format79 s.
dc.format.extentGrafy, Tabulky 2 -R disky
dc.identifier.signatureV 202102775
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160240
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparMIKŠOVÁ, Zdeňka et~al. 2014. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu.~Kontakt.~tp16tp(2), 130-142. ISSN 1212-4117.par parNEUGEBAUER, Tomáš. 2014.~Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi. 2 vyd.~Praha: Wolters Kluwer. ~ISBN 978-80-7478-458-3.par parNEUGEBAUER, Tomáš. 2016.~Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP.~Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-106-4.par parNEUGEBAUER, Tomáš. 2010.~Průvodce problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.~Praha: BMSS-Start. ISBN 978-808-6140-629.par parPLEVOVÁ, Ilona et al. 2011.~Ošetřovatelství I.~Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3557-3.par parPODRAZILOVÁ, Petra et al. 2016.~Teorie ošetřovatelství: skripta pro bakalářské studijní obory.~Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-297-6.par parSCHNEIDEROVÁ, Michaela. 2014.~Perioperační péče.~Praha: Grada. ISBN 987-80-247-4414-8.par parŠUPŠÁKOVÁ, Petra. 2017.~Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb: manuál pro praxi.~Praha: Grada. ISBN 978-80-271-9672-2.par parŠVÁBENSKÁ, Drahoslava. 2013. Zvyšování bezpečnosti zdravotnických pracovníků.~Sestra.~tp23tp(2), 25-26. ISSN 1210-0404.~par parTRACHTOVÁ, Eva et al. 2013.~Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.~Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. ISBN 978-80-7013-553-2.par parVYTEJČKOVÁ, Renata et al. 2015.~Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III.~Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3421-7.par parVYTEJČKOVÁ, Renata. 2013.~Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II.~Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3420-0.~par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectstudentcs
dc.subjectodborná ošetřovatelská praxecs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjectzdravotnické zařízenícs
dc.subjectpravidla bezpečnosti a ochrany zdravícs
dc.subjectosobní ochranné pracovní prostředkycs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectstudenten
dc.subjectprofessional nursing practiceen
dc.subjectnursingen
dc.subjectmedical facilityen
dc.subjecthealth and safety rulesen
dc.subjectpersonal protective equipmenten
dc.subjectemployeren
dc.subjectpacienten
dc.titleDodržování pravidel bezpečnostia ochrany zdraví při praxi studentůcs
dc.titleCompliance of health safety rules during student worken
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD17000088
local.identifier.stag40696
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis0e50ad53-9d26-4362-bedf-87ab75bc8c4a
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2775
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VALERIIA_BALDINA.pdf
Size:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Baldina_posudek_vedouci.pdf
Size:
263.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Baldina_posudek_oponent.pdf
Size:
543.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP