Pandořina skříňka. Žena-démon jako literární téma.

Abstract
Má bakaláUská práce teoreticky seznamuje s pojmem ženský démon, konkrétnE femme fatale. Hlavním cílem mého výzkumu je analýza ženského démona v dílech Heinricha Manna a Franka Wedekinda. Praktická část práce se opírá o teoretické zpracování pojmu ženský démon, ve které se mimo rozbor femme fatale objevují i konkrétní pUíklady ženských démon], j.j. Biblická postava Lilith. V rámci hlubšího poznání ženského démona jsem provedla také exkurz do filmové tvroby režiséra Josefa von Sternberga.
My bachelor thesis familiarizes a concept of a woman demon, specifically femme fatale. The main aim of my research ist he analysis oft the woman demon in the works of Heinrich Mann and Frank Wedekind. The practical part is based on the theoretical adaptation of the concept oft the woman demon., in which also besides then femme fatale analysis appear concrete examples of woman demons, such as Biblical character Lilith. Within a deeper knowledge of the woman demon there is also a part dedicated to a film production of a director Josef von Sternberg.
Description
Subject(s)
Heinrich Mann, Frank Wedekind, ženský démon, femme fatale, femme fragile, Modrý AndEl, Lulu, Heinrich Mann, Frank Wedekind, woman demon, femme fatale, femme fragile, The Blue Angel, Lulu
Citation
ISSN
ISBN