Výuka plavání předškolních dětí ve volném čase

Title Alternative:Free-choice training at swimming skills at pre-school children
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá plaveckou výukou dětí předškolního věku. První teoretická část je zaměřená na historii plavecké výuky ve světě a v České Republice. Další kapitoly se zabývají technikou jednotlivých stylů plavání a jejich výukou u dětí předškolního věku. Druhá, praktická část této práce obsahuje vypracovaný postup výuky plavání v rozsahu 10 hodin.
The bachelor thesis deals with swimming lessons for prechool children. The frist chapters of the thesis are focused on the world and Czech history of swimming lessons, the technique of the swimming strokes, and the swimming strokes tution for preschool children. The main part of this work includes 10 elaborated swimming lessons.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN