Holokaust Židů a Romů - jak vyučovat o holokaustu na 2. stupni základní školy

Title Alternative:Holocaust of Jews and Romanies - How to Teach about the Holocaust in the Second Stage of the Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis sketches a historical-social perspective of the holocaust, contemplates a cultural-historical context of the persecution of Jews and Romanies and deals with the holocaust of Czech Jews and Czech Romanies. The topic holocaust is integrated to the Framework education programme for general education with the accent on cross-curricular subject Multicultural education. They are defined basic multicultural terms related to the topic holocaust. Lastly is presented a model seminar of the holocaust proposal for pupils in the secondary school.
Diplomová práce nastiňuje historicko-společenskou perspektivu holokaustu, přičemž zvažuje kulturně-historický kontext pronásledování Židů a Romů a zabývá se i holokaustem českých Židů a českých Romů. Téma holokaust je začleněno do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s důrazem na průřezové téma Multikulturní výchova. Vymezeny jsou základní multikulturní pojmy související s tématem holokaust. Na závěr je předložen návrh modelového semináře o holokaustu pro žáky 2. stupně ZŠ.
Description
katedra: KFL; přílohy: CD; rozsah: 107 s.
Subject(s)
holocaust, jew, rom, national socialism, racism, antisemitism, discrimination, multicultural education, framework education programme for general education, holokaust, žid, rom, nacismus, rasismus, antisemitismus, diskriminace, multikulturní výchova, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN