Modrotisk v novém - vzorové možnosti osvitové jednotky v prostorách katedry designu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s technologií tvorby sítotiskové šablony pomocí osvitové jednotky a vytvoření potištěné tkaniny. Motivy byly inspirovány modrotiskem a byly upravovány pomocí počítačových grafických programů. Vzory jsou vhodné pro bytové textilie. Výsledkem je vzorník s 28 vzory, dva povlaky na polštáře a textilní závěs.
The aim of this bachelor ´s work was to introduce to the technology of creating screening templates by means of exposure unit and the creation of printed fabric. The motives were inspired by blueprint and were further edited via computer graphic programs. The patterns could be applicable to indoor textiles. This work´s result is a swatch with twenty-eight designs, two pillowcases and textile drapery.
Description
Subject(s)
Vzor, Modrá, Šablona, Osvitová jednotka, Sítotisk, Pattern, Blue, Template, Imagesetters, Screen printing
Citation
ISSN
ISBN