Hodnocení výkonnosti vybraného podniku

Title Alternative:Evaluation of Efficiency of Selected Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. V teoretické části této práce budou představeny základní pojmy a ukazatele pro výpočet finanční analýzy. Tato práce je zaměřena především na elementární metody, a proto budou představeny a následně aplikovány především absolutní, poměrové a rozdílové ukazatele. Použití těchto ukazatelů bude demonstrováno na podniku Dobos s.r.o., jehož počínání bude na konci práce zhodnoceno.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the performance of a chosen company by using financial analysis. The theoretical part of this thesis firstly explains basic concepts and indicators of financial analysis. This thesis is mainly focused on elementary methods, and therefore absolute, ratio and differential indicators will be presented and implemented. At the end of this thesis using selected indicators the performance of the Dobos s.r.o. will be evaluated.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN