Vliv členitosti povrchu plošných textilních útvarů na smáčivost

Title Alternative:Influence of segmentation of textiles to surface wettability
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
 This diploma paper describes influence of segmentation to surface wettability. In theoretic part are mentioned basic terms.  In this work were examples of fibers and textiles examined by optic method and on these bases were determined surface characteristics and compared by published values. For examination of dynamics of wettability was used LUCIA G analyzer.  
 Tato diplomová práce se zabývá vlivem členitosti povrchu plošných textilních útvarů na smáčivost. V teoretické části jsou charakterizované základní pojmy týkající se dané problematiky. V této práci byli vlákna a modelové textilie podrobené optické metodě a následně na nich stanovené povrchové charakteristiky, které byli porovnané s publikovanými hodnotami.   Na studium dynamiky smáčení byl použit obrazový analyzátor LUCIA G.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD; rozsah: 119
Subject(s)
surface energy, surface tension, wettability, contact angle, roughness, povrchová energie, povrchové napětí, smáčivost, kontaktní úhel, drsnost 
Citation
ISSN
ISBN