Analýza deformace textilie se švem při rázovém namáhání

Title Alternative:Deformation of seam line textile analysis at shock stress
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem této práce je analyzovat deformaci textilie s použitím různých švů a za působení rázového namáhání. V úvodu práce je rozebráno rázové namáhání 3D textilních výrobků, způsob působení sil a jeho vliv. Dále je proveden průzkum metod sledování a vyhodnocení deformace a výběr vhodné metody pro experimentální část. Experimentální ověření spočívá v porovnání deformace u vybraných typů spojů při rázovém a qusistatickém namáhání.
The principal aim of this work is to analyse deformation of textile with different seam lines at action of shock stress. In introduction the shock stress of 3D textiles, action of force method and its effect are explicated. Then methods of observation inquiry, interpretation of deformation and suitable method selection for laboratory part is performed. Experimental check consists in confrontation of deformation on choice types of seam lines at shock and quasi-stable stress.
Description
katedra: KKV; rozsah: 55
Subject(s)
deformace, rázové namáhání, quasistatické namáhání, příčná pevnost, podélná roztažnost, obrazová analýza, optická metoda, deformation, shock stress, quasistable stress, cross tenacity, lengthwise stretchability, image analysis, optical method
Citation
ISSN
ISBN