Elektronická marketingová komunikace vybrané značky

dc.contributorŠimota Jan, Bc.
dc.contributor.advisorUngerman Otakar, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZedníková, Vendula
dc.contributor.otherSkolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64073 Čuhlová Renata, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64426 Hendrych Pavel, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-06-14
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated9.8.2016 13:44
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimálním využitím sociálních médií, konkrétně Facebooku, Youtube a Instagramu, v marketingové komunikaci firmy Ocún, která doposud v této oblasti nerozvíjela systematickou komunikaci. Cílem této práce je navrhnout optimální marketingovou komunikaci na výše zmíněných sociálních médiích. Součástí práce je teoretická a praktická část. Teoretická část je literární rešerše věnovaná marketingu se zaměřením na online marketing a sociální média. Praktická část se zabývá sběrem dat metodou hloubkového rozhovoru a benchmarkingu. Tato data jsou následně vyhodnocena a na základě zjištěných informací jsou navržena doporučení pro optimální marketingovou komunikaci firmy. Součástí doporučení jsou konkrétní marketingové kampaně vycházející z informací zjištěných analýzou sesbíraných dat.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the optimal use of social media, particularly Facebook, Youtube and Instagram in marketing communications of company Ocún that so far in this area didn´t develop systematic communication. The aim of this work is to design the optimal marketing communication on the aforementioned social media. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to literature search about marketing with a focus on online marketing and social media. The practical part deals with the collection of data using in-depth interviews and benchmarking. These data are evaluated on the basis of the information gathered suggests recommendations for optimal marketing communication of company. The guidelines are specific marketing campaigns based on information established by analyzing the collected data.en
dc.description.mark
dc.format100 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 ROM , Tabulky 1 ROM, Tabulky 1x ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23715
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1095-1.
dc.relation.isbasedonEVANS, Dave a Jake MCKEE. Social media marketing: the next generation of business engagement. Indianapolis: Wiley Pub, 2010. ISBN 978-047-0944-202.
dc.relation.isbasedonKOTLER, Philip. Principles of Marketing. 4th ed. Harlow: Prentice-Hall, 2005. ISBN 02-736-8456-6.
dc.relation.isbasedonKARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
dc.relation.isbasedonMANZOOR, Amir. E-commerce: an introduction.Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2010. ISBN 978-384-3370-301.
dc.relation.isbasedonPŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
dc.relation.isbasedonZARRELLA, Dan. The social media marketing book. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2009. ISBN 05-968-0660-4.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna tul.cz).
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectSociální sítěcs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjectonline marketingcs
dc.subjectFacebookcs
dc.subjectInstagramcs
dc.subjectYoutubecs
dc.subjectambassadorscs
dc.subjectSocial networksen
dc.subjectsocial mediaen
dc.subjectonline marketingen
dc.subjectFacebooken
dc.subjectInstagramen
dc.subjectYoutubeen
dc.subjectambassadorsen
dc.subject.verbismarketingová komunikacecs
dc.titleElektronická marketingová komunikace vybrané značkycs
dc.titleElectronic marketing communication of chosen branden
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33734
local.identifier.verbis521777
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:15:44cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Zednikova.pdf
Size:
3.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_posudek_vedouciho_Bc.Zednikova.doc
Size:
57.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta_Zednikova.pdf
Size:
1.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP