Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Title Alternative:Transition from Tax Evidence to Double-entry Bookkeeping
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this diploma thesis is the description of the transition process from the tax evidence to the bookkeeping. The theoretical part contains the main characteristics of the tax evidence and of the bookkeeping including the comparison of the main differences between them. In addition, particular advantages and disadvantages of the bookkeeping with respect to the tax evidence are discussed and the motivation for the transition from the tax evidence to the bookkeeping is given. I describe the transition process with considering its possible consequences and, in particular, the theoretical possibilities of the minimization of the tax impact are proposed. The theoretical knowledge from the first part is subsequently applied in the second part of the diploma thesis to particular cases of two businessmen who use the tax evidence. It contains the simulation of the data transition from the tax evidence to the bookkeeping that was made on 1st January 2009. The analysis of the real tax impact brought to those businessmen is performed with the particular interest paid to the increase of the income tax and health and social insurance. The proposed optimization should reduce the additional increase of taxes and tax payments.
Tématem diplomové práce je {\clq}qPřechod z daňové evidence na vedení účetnictví``. Teoretická část obsahuje charakteristiku daňové evidence a účetnictví. Jsou zde uvedeny hlavní rozdíly mezi nimi a popsány výhody a nevýhody, které jejich vedení přináší. Dále jsou vymezeny důvody k přechodu z daňové evidence na účetnictví a popsán postup tohoto procesu, včetně upozornění na možné důsledky změny. Součástí je i teoretické posouzení možností minimalizace daňového dopadu. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na konkrétních příkladech dvou podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci. Práce obsahuje simulaci převodu dat z jejich daňové evidence do účetnictví provedenou k 1. 1. 2009. Následně je provedena analýza reálných dopadů, které by tato změna daným podnikatelům přinesla. Jedná se především o navýšení daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Návrh optimalizace má za úkol zmírnit nárazové navýšení daní a odvodů.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 85 s., 10 s příloh
Subject(s)
bookkeeping, income tax, tax evidence, tax optimization, taxes, daně, daň z příjmů, daňová evidence, daňová optimalizace, účetnictví
Citation
ISSN
ISBN