Řízení vztahu se zákazníky ve firmě Swarovski, divize CCB

Title Alternative:Customer relationship management in company Swarovski, division CCB
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Company Swarovski is on a leading position on the jewellery components and finished jewellery market. Its position is protected by application of modern approaches to the company management, including customer relationship management. In the past few years the company model in Europe was restructuralized and customer relationship management strategy became the base of the new business model. In this diploma work is the strategy CRM under the close scope in the areas of software support, segment strategy and theory of customer value, which is a key part of customer relationship management strategy. In the pivot part is analyzed perceived value for the customer, with the use of marketing research. In each part, there are evaluations of the areas of customer relationship management strategy in company Swarovski and given recommendation for further application of CRM
Firma Swarovski zaujímá vůdčí postavení na trhu bižuterních polotovarů a bižuterních hotových výrobků. Pozici tržního vůdce si udržuje aplikací modernich způsobů řízení společnosti, včetně strategie řízení vztahu se zákazníky. V posledních letech byla provedena rozsáhlá restrukturalizace obchodních jednotek v regionu Evropa a strategie řízení vztahu se zákazníkem se stala základem nově vzniklé organizační struktury. V diplomové práci je strategie CRM podrobena bližšímu zkoumání v oblasti softwarové podpory, segmentační strateie a teorie hodnoty zákazníka, která patří mezi klíčové prvky strategie řízení vztahu se zákazníkem. Ve stěžejní části práce byla pomocí marketingového výzkumu analyzována vnímaná hodnota pro zákazníka. V jednotlivých částech jsou hodnoceny oblasti strategie řízení vztahu se zákazníky ve firmě Swarovski a navržena doporučení pro další aplikaci CRM
Utajená VŠKP
Description
93 stran , 18 stran příloh
Subject(s)
marketing, the customer value, customer, supplier, segmentation, distribution, strategy, competition, longterm targets, customer lifetime, relationship, quality, quantity, marketing, hodnota zákazníka, zákazník, dodavatel, segmentace, distribuce, strategie, konkurence, dlouhodobé cíle, životnost zákazníka, vztah, kvalita, kvantita
Citation
ISSN
ISBN