Vnímání problematiky krajinného rázu u studentů střední školy

Title Alternative:understanding the landscape character of high school students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je provést screeningové hodnocení znalostí o krajinném rázu a o jeho vnímání u vybraného vzorku středoškolských studentů. Pro sběr dat použiji metody testu a hodnocení foto snímků. Ústřední téma mé bakalářské práce je rozčleněno do šesti kapitol, které se věnují definování základních pojmů, zejména pojmům krajina a krajinný ráz. Dále práce pojednává o historii krajinného rázu na našem území a o různých teoriích, které souvisí s tímto tématem. Jedná se zejména o estetiku krajinného rázu a hodnocení krajinného rázu. Ze získaných dat je patrné, ţe na hodnocení krajinného rázu má vliv jak subjektivní hodnocení jedince, tak i společný biologický základ kaţdého člověka.
Description
72 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
landscape character, krajinný ráz
Citation
ISSN
ISBN