Využití lýkových vláken pro výrobu kompozitních materiálů.

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vybraných lýkových vláken z hlediska, mechanických a fyzikálních vlastností. Jejich zpracováním a užitím nejen v textilním průmyslu. Dále bylo vysvětleno téma kompozitních materiálů. Za pomocí zmíněných vláken, kyseliny polymléčné a změkčovadla v experimentální části byly vyráběny fólie, na kterých probíhalo testování z hlediska mechanických a termických vlastností. Následně proběhlo vyhodnocení experimentální části a diskuse o vhodném použití vyrobených fólií.
This bachelor thesis deals with the study of selected human fibers in terms of mechanical, physical properties and impacts on fiber quality due to cultivation. Everyone processes and uses not only in the textile industry. Furthermore, the topic of composite materials was explained. Using the mentioned fibers, polymeric acid and plasticizer in the experimental part, films were produced, on which testing was performed in terms of mechanical and thermal properties. Subsequently, the experimental part was evaluated and a discussion on the appropriate use of the produced foils was discussed.
Description
Subject(s)
kyselina polymléčná, lýková vlákna, biopolymery, polylactic acid, bast fibers, biopolymers
Citation
ISSN
ISBN