Organizace příměstského tábora

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu pětidenního příměstského tábora a jeho realizace. Věnuje se také tématům, která se organizace příměstského tábora dotýkají - myšlence tábora a jeho historii, charakteristice mladšího školního věku, skupinové dynamice a v neposlední řadě na vliv pandemie Covid-19 na děti a mladistvé. Zaměřuje se na sestavení konkrétního programu, který lze využít jako metodiku, a další faktory, které je nutné podstoupit během tvorby tábora, jimiž jsou analýza trhu, personální zajištění, materiální zajištění, propagace a finanční kalkulace.
The main aim of the bachelor thesis is to create a plan for a five-day suburban camp and its implementation. It also looks at the issues involved in the organization of a suburban camp - the idea of camp and its history, the characteristics of younger school-age children, group dynamics and last but not least the impact of the Covid-19 pandemic on children and adolescents. It focuses on the design of a concrete program that can be used as a methodology and other factors that must be undergone during the creation of the camp: market analysis, staffing, material provision, promotion and financial calculations.
Description
Subject(s)
hra, organizace, plánování, propagace, příměstský tábor, realizace
Citation
ISSN
ISBN