Job cluby

Title Alternative:Job Clubs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou nezaměstnanosti a významem skupinového poradenství poskytovaného klientům, kteří přišli o zaměstnání. Práce byla rozdělena do dvou částí. Teoretická část pomocí zpracování odborných zdrojů popisovala nezaměstnanost a její důsledky v životě jedince, zmapovala situaci na trhu práce v okrese Jablonec nad Nisou, a popsala význam skupinového poradenství pro začlenění nezaměstnaných zpět na trh práce. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku a studia dokumentace, zda jsou skupinové programy Job club vhodným nástrojem pro začlenění uchazečů všech stupňů vzdělání zpět na trh práce. Výsledky ukázaly, že program Job clubů více vyhovuje uchazečům s vyšším stupněm vzdělání. Pro uchazeče s nižším stupněm vzdělání jsou vhodnější jiné skupinové aktivity.
The thesis described problems of unemployment and analyzed the meaning and importance of group counseling offered to clients who had lost their jobs. The thesis had two parts: theoretical and practical. Theoretical part used professional sources and described how unemployment affects individual life of the unemployed, analyzed the current situation in Jablonec nad Nisou´s labour market, and described the reason for group counseling that is intended to help the unemployed to re-join the work-force. The practical part of the thesis was based on conducting surveys and using questionary and study of documents to determine whether or not the group program called `Job Club{\crq} is a suitable tool for the unemployed of all levels of education in order for them to join the work-force again. The results suggest that the `Job Club{\crq} program is more suitable for clients with higher degree of education. Unemployed clients with lower degree of education might need to use other group activities in order to successfully join the work-force.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 70 s.
Subject(s)
nezaměstnanost, hospodářská krize, trh práce, míra nezaměstnanosti, úřad práce, dlouhodobá nezaměstnanost, rizikové skupiny nezaměstnaných, základní vzdělání, vysokoškolské vzdělání, dosažené vzdělání, průmysl skla a bižuterie, job cluby, poradenství, skupinové poradenství, rekvalifikační kurz, aktivní politika zaměstnanosti, unemployment, economic crisis, labour market, unemployment rate, labour office, long-term unemployment, problematic groups on the labour market, basic education, university education, educational attainment, manufacture of glass and jewellery, job clubs, counseling, group counseling, retraining, active policy of employment
Citation
ISSN
ISBN