Zápočtové požadavky kurzu lyžování na KTV TUL

dc.contributor
dc.contributor.advisorKuprová Klára, PhDr. Ph.D. : 58881
dc.contributor.authorKoštová, Karolína
dc.date.accessioned2019-09-23T07:22:28Z
dc.date.available2019-09-23T07:22:28Z
dc.date.committed2019-4-27
dc.date.defense2019-08-27
dc.date.submitted2018-12-10
dc.date.updated2019-8-29
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPráce má za účel vypracovat instruktážní materiál ve formě videoprogramu, včetně doprovodného textu, pro získání zápočtu z kurzu lyžování. Cílem vyhotoveného videoprogramu je nápomoc studentům a pedagogickým pracovníkům TUL v Liberci, Katedry Tělesné výchovy a sportu, organizovat průběh lyžařského výcviku studentů II. ročníku tohoto oboru. Videoprogram obsahuje seznam zápočtových požadavků s konkrétním popisem správného provedení výcvikového zadání s následným popisem nejčastějších chyb, kterých se studenti dopouštějí při nácviku jednotlivých zápočtových požadavků. Účinkující jsou převážně studenti II. ročníku bakalářského studia TUL v Liberci. Videoprogram byl natočen v lednu 2019 na lyžařském kurzu studentů II. ročníku TUL, kteří plnili zápočtové požadavky kurzu lyžování v Peci pod Sněžkou.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to create an instructional material in the form of a video program, including accompanying text, for the purpose of obtaining the skiing course credit. The aim of this video program is to assist students and teachers of TUL in Liberec, the Department of Physical Education and Sport in the organization of the training course of students of the second year of this specialisation. The video program contains a list of credit requirements with a concrete description of the correct execution of the training assignments followed by a description of the most frequent mistakes usually made by the students in practicing individual credit requirements. Most of the performers are the students of the second year of bachelor study at TUL Liberec. The video program was recorded in January 2019 during the skiing course of the students of the second year, who fulfilled the requirements for skiing course credit in Pec pod Sněžkou.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extents videoprogramem
dc.identifier.signatureV 201901309
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153751
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonJANDOVÁ, S. a kol., 2012. Základy alpského a běžeckého lyžování: učební text. vyd. 3., rozš. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN 978-80-7372-922-6. JIREŠ, P. a kol., 2016. Technika a trénink alpských disciplín AD, Praha: Metodické listy, Hostinné. KIPP, R. W., 2012. Alpine skiing. Champaign, IL: Human Kinetics, ISBN 07-360- 8355-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectlyžovánícs
dc.subjectobloukcs
dc.subjectvideoprogramcs
dc.subjectskiingen
dc.subjectarchen
dc.subjectvideo programen
dc.subject.verbissjezdové lyžovánícs
dc.titleZápočtové požadavky kurzu lyžování na KTV TULcs
dc.titleCredit requirements of the skiing course at KTV TULen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineTV-ZE
local.degree.programmeTělesná výchova a sport
local.degree.programmeabbreviationN7401
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000597
local.identifier.stag39021
local.identifier.verbiskpw06583484
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1309
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:40cs
local.verbis.studijniprogramKTV Tělesná výchova a sport/Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPfinal.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kostova_Kuprova.pdf
Size:
326.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_oponent_Dygrin.pdf
Size:
322.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kostova.pdf
Size:
323.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP