Porovnání mechanických vlastností vláken z regenerované celulózy při různých hodnotách vlhkosti

Title Alternative:COMPARISON OF MECHANICAL ATTRIBUTES OF THREADS FROM REGENERATED CELLULOSE IN VARIOUS VALUES OF HUMIDITY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main aim of this bachelor issue is to compare the mechanical properties of fibres from regenerated cellulose in different relative humidity values (25 %, 45 %, 65 %). There were tested properties of viscose yarn, strictly speaking viscose matt, viscose shiny and bamboo fibres. In the following were tested lyocel fibres sensitive smartcel, smartcel clime and seacell pure. The work is divided into three main chapters theoretical, practical and the measurement results with discussion part. This thesis is focused on the fibers of regenerated cellulose. The theoretical part descripts development of chemical fibres from natural polymers. There are described the development, production and specific properties of viscose fibres, copper and lyocel. The practical part describes the investigated fibres and methods of their preparation for the experiment. In the following are defined the terms to identify the mechanical properties of fibres. Attention is paid to the selected measuring devices where the experiments were carried out - Vibroskop and Vibrodyn. Changing the thickness of the fibres at different humidities is determined by image analysis Lucia G. The third section features the measured values with graphically display. Furthermore, the results of measurements and possible drawbacks of used measuring methods are also mentioned.
Téma bakalářské práce je zaměřeno na porovnání změny mechanických vlastností vláken z regenerované celulózy při různých hodnotách relativní vlhkosti ovzduší (25 %, 45 %, 65 %). Byly ověřovány vlastnosti viskózových vláken, konkrétně viskózy matované, lesklé a bambusových vláken. Dále byla prověřována vlákna lyocelová, zde se jednalo o smartcel sensitive, smartcel clima a seacell pure. Práce je rozdělena na tři základní části. Literární část, praktickou část a na výsledky měření a diskuze experimentu. V literární části je zmíněn vývoj chemických vláken z přírodních polymerů. Práce je orientována na vlákna z regenerované celulózy. Je zde popsán vývoj, výroba a specifické vlastnosti viskózových, měďnatých a lyocelových vláken. Prakticá část popisuje zkoumaná vlákna a metody jejich přípravy pro experiment. Dále jsou definovány pojmy zjišťovaných mechanických vlastností vláken. Pozornost je věnována vybraným měřícím zařízením, na kterých byly experimenty provedeny ? Vibroskop a Vibrodyn. Změna tloušťky vláken při různých vlhkostech je zjišťována pomocí obrazové analýzy Lucia G. Ve třetí části této práce jsou uvedeny naměřené hodnoty, které jsou graficky znázorněny. Dále jsou diskutovány výsledky měření a případné nedostatky jednotlivých měřících metod.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD ROM; rozsah: 69 s. (13821 znaků)
Subject(s)
cellulose fibres, mechanical properties, image analyses (lucia g), vibroskop, vibrodyn, celulózová vlákna, mechanické vlastnosti, obrazová analýza (lucia g), vibroskop, vibrodyn
Citation
ISSN
ISBN