Mobilní aplikace pro RFID sportovní časomíru

Abstract
Diplomová práce shrnuje technologii RFID a jednotlivé způsoby měření závodů s jejím použitím. Popisuje tvorbu mobilní aplikace pro operační systém Android psané v programovacím jazyce Java. Jedná se o rozšíření již existujícího systému časomíry Sportchallenge o možnost měřit závodníky na kontrolních stanovištích. Jejím hlavním úkolem je získat načtené tagy z mobilní UHF RFID čtečky, se kterou komunikuje za pomocí Bluetooth technologie, a ty následně zpracovat a odeslat na webový server. Aplikace dále přehledně zobrazuje uživateli informace o závodě, startovní listinu či různé varovné notifikace související s chybným skenováním či odesíláním hodnot štítků. Práce v poslední části dokumentuje testování vytvořené aplikace a čtečky TSL 1128, jehož výsledkem je závěr, že jsou vhodné pro identifikaci sportovců na závodech pouze za určitých podmínek. Příloha také obsahuje uživatelský manuál k aplikaci.
Master thesis summarizes RFID technology and different ways of race measuring with its use. It describes the creation of mobile application for the Android operating system written in the Java programming language. It's an extension to the already existing Sportchallenge chip timing system in order to measure competitors at checkpoints. Main goal is to obtain scanned tags from handheld UHF RFID reader, with which it communicates using Bluetooth technology, and then process and send them to the web server. The application also clearly displays information about the race, starting list or various warning notifications related to incorrect scanning or sending tags values. In the last part, thesis documents testing of the created application and the TSL 1128 reader, the result of which is the conclusion that they are suitable for athlete's identification in competitions only under certain circumstances. The appendix also contains a user manual for the application.
Description
Subject(s)
RFID, sportovní časomíra, Android aplikace, TSL 1128, ruční UHF RFID čtečka, RFID, chip timing, Android application, TSL 1128, handheld UHF RFID reader
Citation
ISSN
ISBN