Hospodářská krize a zahraniční obchod České republiky

Title Alternative:Economic crisis and international trade of Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this paper there is written about economical crisis. The most famous large economical crisis already happend in the past. It is scarecrow for present time. Absolutely in thirties the crisis was deeper and more protracted than the current crisis in twenty-first century. It is financial and subsequently the ecnomical crisis which we are surrounded from the year 2007. This erisis which started on the American mortage market subsequently came to economies whole world. This situation influenced the economics of the world. Unfortunately in the year 2008 the crisis did not avoid the Czech Republic as well. Nowdays but in the past time as well our country was very addicted on export. Therefore the both crisis influenced our country so much. In this project there is explained how the crisis got to Europe and then to the Czech Republic. In our country was affected the most engineering specifically automobile industry. On this industry our economic is highly addicted.
V práci je probírána problematika hospodářské krize. Nejznámější velká hospodářská krize proběhla již v minulosti. Je odstrašujícím případem pro současnou situaci. Jednoznačně krize ve třicátých letech byla daleko hlubší a vleklejší než současná krize dvacátého prvního století. Jedná se o finanční a následně hospodářskou krizi, která nás provází již od roku 2007. Tato krize, která vznikla na amerických hypotečních trzích se postupem času přilila do ekonomik celého světa. Nastalá situace ovlivnila ekonomické dění světa, ale i ekonomiky jednotlivých států. Bohužel v roce 2008 se krize nevyhnula ani České republice. V současnosti, ale i v minulosti byla naše republika vysoce závislá na exportu, proto nás obě krize tolik ovlivnily. V práci je vysvětleno, jak se krize z USA dostala do Evropy a následně do České republiky. V českém hospodářství byl zasažen nejvíce strojírenský průmysl konkrétně automobilový průmysl, na kterém je ekonomika našeho státu značně závislá.
Description
katedra: KJB; přílohy: Grafické znázornění hospodářského cyklu Podíl hlavních zemí na obratu zahraničního obchodu ČSR v letech 1929 -1934 Výpočet bubliny nových nemovitostí na trhu USA Bilance zahraničního obchodu od roku 1993 do roku 2007; rozsah: 40
Subject(s)
economical crisis, mortage crisis, financial crisis, international trade, automobile industry, hospodářská krize, hypoteční krize, finanční krize, zahraniční obchod, automobilový průmysl
Citation
ISSN
ISBN