Městský úřad a kulturní centrum v Dobřichovicích

Abstract
Téma bakalářské práce vychází z architektonické soutěže, vyhlášené městem Dobřichovice. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nového řešení areálu s radnicí, multifunkčním sálem a knihovnou a vytvořit tak kulturní centrum. Součástí návrhu je propojení tří hlavních ulic pěší zónou.
The topic of the bachelor thesis is based on an architectural competition announced by the city of Dobřichovice. The subject of the competition is the elaboration of an architectural design for a new solution of the complex with the town hall, a multifunctional hall and a library, thus creating a cultural center. The design includes the connection of the three main streets with a pedestrian zone.
Description
Subject(s)
Radnice, multifunkční sál, Dobřichovice, knihovna, informační centrum, Town Hall, multifunctional hall, Dobřichovice, library, information center
Citation
ISSN
ISBN