Metodika cyklistiky

Abstract
Cílem diplomové práce je sepsání teoretických zásad z oblasti cyklistiky dětí a tvorba multimediální učebnice se zaměřením na metodiku cyklistiky určenou pro cyklistické kurzy na druhém stupni základní školy a dětské cyklistické oddíly. Cyklistika je jedním z nejpopulárnějších a nejčastěji provozovaných sportů ve volném čase u široké veřejnosti nejen v České republice. V současnosti většina českých základních škol nedisponuje metodickými podklady k výuce cyklistiky v rámci tělesné výchovy a cyklistických kurů. Textová část práce i multimediální učebnice se věnují oblastem výběru jízdního kola a cyklistického vybavení, seřízení a servisu jízdního kola, technice jízdy na horském kole, základům jízdy ve skupině a cyklistice s dětmi.
The aim of the thesis is to write theoretical principles of children's cycling and create a multimedia textbook with a focus on cycling methodology intended for cycling courses at elementary school and children's cycling teams. Cycling is one of the most popular and most frequently practiced leisure sports among the general public not only in the Czech Republic. Currently, most Czech elementary schools do not have methodological materials for teaching cycling as part of physical education and cycling courses. The text part of the thesis and the multimedia textbook are devoted to the areas of choosing a bicycle and cycling equipment, adjusting and servicing a bicycle, mountain bike riding technique, the basics of riding in a group and cycling with children.
Description
Subject(s)
cyklistika, cyklistika s dětmi, metodika cyklistiky, servis jízdního kola, technika jízdy, typy jízdních kol, bicycle service, cycling, cycling methodology, cycling with children, riding technique, types of bicycles
Citation
ISSN
ISBN