Pygmejové a Masajové-Srovnání života afrických kmenů

Title Alternative:Pygmies and Masai-the Comparison of Life of African Tribes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na kulturu dvou afrických kmenů, Pygmejů a Masajů. Zabývá se popisem jejich kulturních zvyků a způsobů života. Úvod práce charakterizuje základní pojmy z oblasti antropologie. Před popisem jednotlivých kultur jsou stručně charakterizovány oblasti Afriky, kde Pygmejové a Masajové žijí. Poté následují části, kde jsou popisovány jednotlivé části kultury obou kmenů. Podrobněji jsou u obou kmenů rozebírány oblasti, které se zaměřují např. na náboženství, rituály, styl oblékání, architekturu, stravu. Část práce je věnována dnešní situaci, ve které se oba kmeny nacházejí. Samotný závěr podává obraz o tom, jak odlišné oba kmeny jsou, i přesto, že jejich společným světadílem je Afrika.
Description
61 s., 11 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
Masai (African people), African tribes, culture, Masajové, africké kmeny, kultura
Citation
ISSN
ISBN