Sociální práce s klienty s duševním onemocněním

Title Alternative:Social Work with Clients with Mental Illness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou závažnosti duševních nemocí. Cílem je popsat roli sociální práce s takto nemocnými klienty. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Teoretická část s využitím odborné literatury popisuje otázku duševní nemoci, schizofrenie, systému péče s klienty s duševním onemocněním a vymezuje termín ''klient v systému sociálních služeb''. Empirická část pomocí polostrukturovaného interwiev zjišťuje názory odborníků, mapuje a hodnotí současný stav sociální práce s touto cílovou skupinou. V závěru empirické části jsou shrnuta výzkumná zjištění a navržena opatření, která by mohla vést ke zlepšení současné situace v systému péče o klienty s duševním onemocněním.
Description
63 stran, 3 strany příloh :tabulky, grafy
Subject(s)
social work, mental disorders, schizophrenia, sociální práce, duševní poruchy, schizofrenie
Citation
ISSN
ISBN