Sportovní preference a analýza volného času dětí školního věku na Novoborsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat sportovní preference u žáků 6. a 7. tříd na ZŠ Kamenický Šenov a ZŠ náměstí Míru Nový Bor. Výzkumu se zúčastnilo celkem 191 žáků ve věku 12-13 let. Výzkum byl prováděn dotazníkovým šetřením. Z výsledků vyplývá, že chlapci i dívky preferují týmové sporty. Mezi nejoblíbenější aktivity u chlapců patří florbal, fotbal a basketbal. U dívek vítězí volejbal, jezdectví a atletika. Z celkového hlediska u obou škol se v individuálních sportech na prvním místě umístila cyklistika. V týmových sportech dominoval florbal.
The main goal of this study was research of sport preferencies of sixth and seventh grade Elementary school students of Kamenický Šenov and Nový Bor. Total of 191 pupils between age of 12 and 13 years participated in this research, which was made by a questionnaire system. According to results the collective sports are prefered both among boys and girls. It came out that team sports are the most preferable among boys. The most favourite boy´s activities are floorball, football and basketball. It is volleyball, horseriding and athletics on girls´s side. From general results, cycling took the first place in individual sports at both schools. Whereas floorball dominated in team sports.
Description
Subject(s)
pohybová aktivita, sport, pubescence, volný čas, physical activity, sport, pubescence, leisure time
Citation
ISSN
ISBN