Dilema zajištění se proti kurzovým výkyvům proexportně orientované firmy

Title Alternative:Dilemma of Securing Against Exchange Rate Deviation in Case of the Pro-Export Orientated Company
Abstract
Předmětem diplomové práce je vyhodnocení stávajícího řešení dané problematiky na příkladu konkrétního podniku a navržení alternativních způsobů, které by se zapříčinily o vylepšení jeho aktuální situace. Práce je rozdělena do dvou částí, a sice na část teoretickou a praktickou. První z nich se věnuje tématům rozhodování spotřebitele (firmy) v podmínkách rizika, respektive determinace směnného kurzu. Mimo to je zde rovněž uveden výčet nástrojů sloužících k zajištění se vůči tomuto druhu rizika a praktik v zahraničním obchodě běžně používaných. Část druhá představuje podnik samotný, náchodskou polygrafickou firmu Integraf, s. r. o., mapuje vývoj eura a měnové unie, na základě dostupných údajů hodnotí zahraniční obchod společnosti jako takový, zmiňuje téma aktuálních devizových intervencí České národní banky a nabízí autorův alternativní návrh na zlepšení stávající situace podniku, pokud jde o problematiku zajištění se vůči kurzovému riziku.
Description
121 stran :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
foreign exchange rates, foreign trade, payment, devizové kurzy, zahraniční obchod, platební styk
Citation
ISSN
ISBN